Do darmowej dostawy zostało: 500,00 zł

odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 
marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w 
terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, 
w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów 
eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan 
przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą 
kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać 
numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W 
przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na 
kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 
powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie 
podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w 
art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu 
odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży 
towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych 
nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy 
wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez 
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub 
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

pixel